ZONNEPANELEN CHECK

Heeft uw installateur destijds de zonnepanelen wel goed en veilig geinstalleerd ? Deze vraag wordt wel vaker gesteld. Laat daarom een zonnepanelen-check door ons doen.

1. Visuele inspectie

2. Prestatietest

3. Elektrische test